Open Innovation Awards 2017
PL
/
ENG
Categories Timeline Jury About The Heart Partners Contact Rules
Categories Timeline Jury About The Heart Partners Contact Rules

About

The Heart Open Innovation Awards 2017 is the first edition of a competition for corporates that creates innovation in collaboration with the startup ecosystem.
The mission of the competition is to promote companies that actively use external innovations, build partnerships and successfully implement best practices.

Corporations Reward Corporations

This coalition of corporate representatives and public organizations awards participants in the following categories:
check organizations, both in the private and public sectors, which work with young technology companies to implement innovation, check leaders, who successfully open the minds of big companies to innovation and give direction for digital transformation, check programs, that give value to corporations and the startup ecosystem.

Special Award - Startups’ Choice

We invite startups to nominate corporations open for innovation.

By awarding the best examples, we would like to position Poland as a center of innovation in Europe; not behind the latest trends, but able to set new directions in the ever-changing business world.

Categories

Choose a category and apply or nominate corporation.
Organization
organization
A corporation that has become
a role model for open innovation,
corporate readiness for working
with startups as an investor,
partner or client of young
technology companies.
Apply
Leader
leader
A corporate leader that has
achieved outstanding
results driving open
innovation efforts
in their company.
Apply
Corporate
Investor
investor
A corporation that
is actively investing
in young
technology companies.
Apply
Collaborative
Innovation
cooperation
A corporate-startup
collaboration driving
new customer
experiences, offerings
or process innovations.
Apply
Program
initiative
Recognizing corporate open
innovation activities
(such as an accelerator,
program or event) and
their impact on companies’
business and startup ecosystems.
Apply
Special Award:
Startups’ Choice
special
An award granted by young technology companies
that distinguishes corporations for being open to
innovation, having a partnership approach to
collaboration, maintaining a fair play mindset
and the speed of their decision making process.
Nominate

Timeline

02.10-13.11
Open
registration
14.11-04.12
Shortlist
of nominees
by jury board
05.12-15.01
Corporate Committee
choice
31.01
Final
Gala

Jury

The Jury includes corporate experts from various industries, founders of Polish startups, representatives of the scientific world and investors.

By diversifying the Jury we would like to provide the highest substantive value and broad view of the key players at the opening for corporate-startup collaboration. The Jury will nominate 5 finalists from each category.
Joanna Drabent
Joanna
Drabent
Prowly
Bartłomiej Gola
Bartłomiej
Gola
SpeedUp Group
Przemysław Kuśmierek
Przemysław
Kuśmierek
Migam
Dawid Łaziński
Dawid
Łaziński
ITMAGINATION
Aleksander Naganowski
Aleksander
Naganowski
Mastercard
Bartosz Niedźwiedzki
Bartosz
Niedźwiedzki
EY
Piotr Pągowski
Piotr
Pągowski
Black Pearls VC
Piotr Płoszajski
Piotr
Płoszajski
Profesor SGH
Bartłomiej Pucek
Bartłomiej
Pucek
Onet-RAS Polska
Sergiusz Sawin
Sergiusz
Sawin
The Heart
Barbara Sołtysińska
Barbara
Sołtysińska
indaHash
Kinga Stanisławska
Kinga
Stanisławska
Experior Venture Found
Sławomir Szepietowski
Sławomir
Szepietowski
Bird&Bird
Mateusz Tułecki
Mateusz
Tułecki
Internet Beta
Piotr Wilam
Piotr
Wilam
Innovation Nest
Jarosław Zagórski
Jarosław
Zagórski
Ghelamco

Corporate Committee

Of the 5 finalists in each category, the winner will be selected by the Corporate Committee, which is comprised of dozens of active and vibrant corporations in the world of startups.

Based on their own experience, they will be able to select the best representatives for the competition categories.
THE HEART

The Heart is a European center for corporate-startup collaboration. Located on the 38th floor of Warsaw Spire, the hub connects fast growing tech companies, investors and leading multinational corporations.

The center runs programs related to FinTech, Omnichannel, HealthTech and Real Estate. The Heart supports large organizations in the implementation of innovations created by selected startups from across Europe. As a result, the best young entrepreneurs from the whole region can scale their businesses faster and expand internationally.

Find out more: theheart.tech

Partners

The Heart Open Innovation Awards 2017 is possible because of cooperation with companies who like The Heart and understand the importance of collaboration and innovation.

Our Partners

Ghelamco
Ghelamco Poland is commercial property market leader in Poland with a pioneering approach to sustainable development and shaping the public space. Over the past 25 years the company has built its leading position as an investor, developer and general contractor by delivering 1 000 000 sq m of office, residential, retail and warehouse space. The sales volume of completed projects has exceeded EUR 1.3 bn. Ghelamco’s flagship investment is the Warsaw Spire office complex, the home of The Heart Warsaw.
ITmagination
We are helping our clients to innovate by providing professional software development services, data analytics and outsourcing. ITMAGINATION was founded in 2008 by IT experts and enthusiasts, Daniel Arak, Dawid Łaziński and Łukasz Kieloch, and is now one of the fastest growing technology services companies in Central and Eastern Europe, ranked in Deloitte Fast 50 CE. We set out to deliver great technology solutions affordably and with a human face. We’re excited for a future committed to empowering the innovator in all of us.
MasterCard
Mastercard is a technology company operating in the global payments sector. We operate the fastest global payment-processing network which connects consumers, financial institutions, points of sale, government agencies, and companies in more than 210 countries and territories. The products and solutions from MasterCard facilitate everyday commercial operations, such as shopping, traveling, conducting business, and managing finances. Our products and solutions make such operations more secure and more efficient for every user.
ONET
ONET-RASP GROUP POLSKA. Since 2010, Ringier Axel Springer Polska has been part of the newly founded media group Ringier Axel Springer Media AG, which also operates in Hungary, Slovakia and Serbia. Its portfolio of publications includes Fakt, the best-selling newspaper in Poland, two sports dailies (the nationwide Przegląd Sportowy and the regional Sport), as well as the weekly Newsweek Polska and the business monthly Forbes magazine. It also publishes computer magazines (including Komputer Świat) and car magazines (including Auto Świat and Top Gear).

Media Partners

BusinessInsider Forbes Newsweek

Contact

In case of any questions regarding the contest, please contact us
Kasia Kalinko
Kasia Kalinko
Project Manager
The Heart
[email protected]
Sara Sapieha
Sara Sapieha
Marketing & PR Manager
The Heart
[email protected]

Rules

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu o nagrodę The Heart Open Innovation Awards 2017 (dalej "Konkurs") jest D-RAFT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Kosiarzy 7B, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578015 (dalej "Organizator").

1.2 Misją konkursu (dalej: "Konkurs") jest promocja firm i przedsiębiorców, którzy aktywnie wykorzystują zewnętrzne źródła innowacji, budują partnerskie relacje i z sukcesami wdrażają najlepsze rozwiązania.

1.3 W Konkursie mogą brać:

  1. firmy spełniające wymogi konkursu, zgłoszone przez osobę reprezentującą firmę w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej dalej: Reprezentant)
  2. pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwo umyślne, które zostaną zgłoszone przez osoby fizyczne we właściwym terminie do udziału w Konkursie
dalej nazwanych "Uczestnikami".

1.4 W przypadku, gdy osoba zgłaszająca nie jest wyszczególniona w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej, zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora poprzez kontakt z danym Uczestnikiem, który będzie musiał wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie.

1.5 Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego celem jest wyłonienie i przyznanie nagród i wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie firm i przedsiębiorców, którzy do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu, znacząco wyróżniały się w jednej z 6 (słownie: sześciu) następujących kategorii:

  • Organizacja roku: biznes dla korporacji, która jest wzorem innowacyjności, gotowości na współpracę ze startupami, jako inwestor, partner lub klient młodych spółek technologicznych
  • Korporacyjny inwestor dla korporacji, która aktywnie inwestuje w młode spółki technologiczne.
  • Współpraca za współpracę pomiędzy korporacją a startupem, prowadząca do nowych doświadczeń klientów, rozszerzenia oferty lub wdrożenia innowacji technologicznych.
  • Lider dla korporacyjnego lidera, który osiągnął znakomite wyniki, wspierając działania na rzecz innowacji w swojej firmie.
  • Inicjatywa roku za działalność realizowaną przez korporacje w środowisku startupowym (np. Akcelerator, program, wydarzenie) , która daje wartość zarówno firmie, jak i ekosystemowi startupowemu.
  • Nagroda specjalna: Startups’ Choice. Nagroda przyznawana przez młode spółki technologiczne, które wyróżniają korporacje za otwartość na innowacje, partnerskim podejście do współpracy, fair play i szybkość podejmowania decyzji.

1.6 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: awards.theheart.tech (dalej „Portal"). Ogłoszenie będzie zawierało kompletny terminarz Konkursu, w szczególności termin dokonywania Zgłoszeń, wyłaniania Zwycięzców, składania reklamacji i ogłaszania wyników Konkursu. Konkurs rozpoczyna się z pierwszym dniem, w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń.

1.7 W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w formie statuetki (dalej: "Nagroda") podczas Gali Finałowej (dalej: "Gala").

1.8 Nadzór nad prawidłowym wyłonieniem nominowanych do Konkursu sprawuje Jury (dalej „Jury") powoływane do każdej edycji Konkursu przez Organizatora, w której skład wchodzi od 7 (słownie: siedmiu) do 15 (słownie: piętnastu) osób. Przewodniczącego Jury w każdej edycji Konkursu wskazuje Organizator. Organizator ma obowiązek skompletować Jury do ostatniego dnia zgłoszeń.

1.9 Zwycięzców koonkursu (dalej: "Zwycięzcy"), spośród nominowanych, wybiera Kapituła (dalej "Kapituła"). Na Kapitułę składają się zaproszeni przez Organizatora przedstawiciele korporacji, które aktywnie i prężnie działają w świecie startupów. W skład Kapituły wchodzi od 20 (słownie: dwudziestu) do 50 (słownie: pięćdziesięciu). Organizator ma obowiązek skompletować pełną Kapitułę do ostatniego dnia listopada.

1.10 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.

2. Zasady uczesnictwa

2.1 Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych firm i osób.

2.2 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (dalej: "Zgłoszenie") w terminie podanym w harmonogramie na Portalu.

2.3 Zgłoszenie musi zostać wypełniony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy potwierdzającą m.in. prawdziwość i rzetelności danych podanych w ankiecie internetowej, pozwolenie na przetwarzanie danych i upublicznienie ich określonej szczegółowo w dalszej części Zgłoszenie.

2.4 W przypadku, gdy osoba podpisująca Zgłoszenie nie jest wyszczególniona w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej Organizator ma prawo zgłosić się do zgłoszonej firmy i osoby w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w Konkursie.

2.5 Nadesłane Zgłoszenie przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi.

2.6 Zgłoszenia będą dostępne jedynie dla Organizatora, członków Jury i Kapituły. Do wiedzy publicznej zostaną podana wyłącznie lista finalistów oraz zwycięzców Konkursu.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez uczestników Konkursu.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji prawdziwości przedstawionych informacji ze strony uczestników Konkursu.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń przed podaniem ich do wiadomości Jury.

2.10 Zgłoszenia można składać od 2 października 2017 do 13 listopada 2017. Ostateczny termin zbierania kandydatur do nagrody może ulec zmianom.

2.11 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w ramach dwuetapowej procedury:
Etap I: Zweryfikowane zgłoszenia zostaną ocenione przez członków Jury, którzy wybiorą po 5 finalistów w każdej z kategorii według zasad opisanych dalej w Regulaminie.
Etap II: Zwycięzców każdej kategorii wybiera Akademia (lista członków Akademii w załączniku) na zasadach określonych w Regulaminie.

2.12 W kategorii "Nagroda specjalna: Startups’ Choice" nagrodę finalista, który otrzyma największą ilością głosów od Kapituły. W przypadku kiedy większa ilość podmiotów będzie miała równą ilość zgłoszeń zostaną przyznane nagrody ex aequo.

3. Zasady głosowania

3.1 W I Etapie głosowania każdy z członków Jury kierując się swoim własnym uznaniem przyzna każdemu z uczestników Konkursu na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym od 0 (słownie: zera) do 4 (słownie: czterech) punktów. W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Jury, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów od tego członka Jury.

3.2 Lista uczestników przygotowywana jest przez Organizatora i zawiera kartę oceny każdego Uczestnika, który został skutecznie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany.

3.3 Członkowie Jury otrzymują zweryfikowane Zgłoszenia drogą elektroniczną od Organizatora. Jury oddaje głosy poprzez wypełnienie karty do głosowania i przedstawienie Organizatorowi w określonym przez niego terminie.

3.4 Zatwierdzenie finalistów następuję podczas obrady Jury (dalej: "Obrady") w terminie i miejscu podanym przez Organizatora. Podczas spotkania musi być obecne co najmniej połowa członków Jury.

3.5 Do II Etapu głosowania awansuje 5 (słownie: pięciu) Uczestników w każdej kategorii, którzy po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury uzyskali największą liczbę punktów w swoich kategoriach oraz zostali zatwierdzeni podczas Obrad.

3.6 Jeżeli w którejkolwiek kategorii taką samą, największą liczbę punktów uzyska większa liczba Uczestników, Jury wybiera finalistów poprzez głosowanie w trakcie Obrad.

3.7 W II Etapie głosowania każdy z członków Kapituły kierując się swoim własnym uznaniem przyznaje 1 głos w każdej kategorii na podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu. W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Kapituły, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów.

3.8 Członkowie Kapituły nie mają prawa głosować na siebie lub firmy, które reprezentują.

3.9 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną Uczestnicy, na których swój głos odda największa liczba członków Kapituły w II Etapie głosowania.

3.10 W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników w danej kategorii, Jury przeprowadzi ponowne głosowanie w celu wyłonienia Zwycięzcy spośród Uczestników, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

3.11 Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną ogłoszone podczas Gali, która odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora.

3.12 Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Uczestników, którzy dostali się do II Etapu Konkursu oraz Zwycięzców Konkursu.

3.13 Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.

3.14 Wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygane będą wyłącznie przez Organizatora.

3.15 Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.

3.16 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Portalu.

3.17 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.18 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3.19 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

3.20 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3.21 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

3.22 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.23 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny na Portalu.

3.24 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

3.25 Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu.

3.26 Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

{{ $t('form.heading') }} {{ $t('form.types.' + form.type) }}