Open Innovation Awards 2017
PL
/
ENG
Kategorie Kalendarium Jury The Heart Partnerzy Kontakt Regulamin
Kategorie Kalendarium Jury The Heart Partnerzy Kontakt Regulamin

Konkurs

The Heart Open Innovation Awards 2017 to pierwsza edycja konkursu dla korporacji, które tworzą innowacje we współpracy z ekosystemem startupów.
Misją konkursu jest promocja firm, które aktywnie wykorzystują zewnętrzne źródła innowacji, budują partnerskie relacje
i z sukcesami wdrażają najlepsze rozwiązania.

Korporacje nagradzają korporacje

W ramach konkursu, środowisko złożone z przedstawicieli kilkudziesięciu korporacji i organizacji publicznych przyznaje nagrody wyróżniające:
check organizacje, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, które współpracują z młodymi spółkami technologicznymi przy wdrażaniu innowacji, check liderów, którzy z sukcesami otwierają duże firmy na innowacje oraz nadają kierunek cyfrowej transformacji, check programy, które dają wartość zarówno samym korporacjom, jak i ekosystemowi startupowemu.

Nagroda specjalna - wybór startupów

Zapraszamy startupy do nominowania korporacji otwartych na innowacje, z którymi współpracuje się najlepiej.

Poprzez nagrodzenie najlepszych przykładów, chcemy pokazać Polskę jako centrum innowacyjności w Europie, które nie pozostaje w tyle, ale potrafi wyznaczać nowe kierunki i trendy w świecie biznesu.

Kategorie

Wybierz kategorię i zgłoś się lub nominuj korporację.
Organizacja
organization
Korporacja, która jest wzorem
innowacyjności, gotowości na
współpracę ze startupami, jako
inwestor, partner lub klient
młodych spółek
technologicznych.
Zgłoś się
Lider
leader
Korporacyjny lider, który
osiągnął znakomite wyniki,
wspierając działania
na rzecz innowacji
w swojej firmie.
Zgłoś się
Korporacyjny
inwestor
investor
Korporacja, która
aktywnie inwestuje
w młode spółki
technologiczne.
Zgłoś się
Współpraca
cooperation
Współpraca pomiędzy
korporacją a startupem,
prowadząca do
nowych doświadczeń
klientów, rozszerzenia
oferty lub
wdrożenia innowacji
technologicznych.
Zgłoś się
Inicjatywa
initiative
Działalność realizowaną przez
korporacje w środowisku
startupowym (np. akcelerator,
program, wydarzenie), która
daje wartość zarówno firmie, jak
i ekosystemowi startupowemu.
Zgłoś się
Startups' Choice
Nagroda specjalna
special
Nagroda przyznawana przez młode spółki
technologiczne, które wyróżniają korporacje
za otwartość na innowacje, partnerskie
podejście do współpracy, fair play i
szybkość podejmowania decyzji.
Nominuj

Kalendarium

02.10-13.11
Otwarta
rejestracja
zgłoszeń
14.11-04.12
Wybór
finalistów
przez Jury
05.12-15.01
Obrady Kapituły
i wybranie
zwycięzców
31.01
Gala
Finałowa

Jury

W skład Jury wchodzą eksperci ze świata korporacji z różnych branż, założyciele polskich startupów, reprezentanci świata nauki oraz inwestorzy.

Poprzez zróżnicowanie jury chcemy zapewnić najwyższą wartość merytoryczną oraz szerokie spojrzenie kluczowych graczy na otwieranie się korporacji na startupy. Zadaniem Jury jest wytypowanie 5 finalistów z każdej kategorii.

Kapituła

Spośród 5 finalistów każdej kategorii, zwycięzca zostanie wytypowany przez Kapitułę, w której skład wchodzi kilkadziesiąt korporacji aktywnych i prężnie działających w świecie startupów.

Na podstawie własnego doświadczenia będą mogły wyłonić najlepszych przedstawicieli odpowiadających powyższym kategoriom konkursowym.
THE HEART

The Heart Warsaw to europejskie centrum współpracy korporacji i startupów, mieszące się na 38. piętrze biurowca Warsaw Spire. Centrum łączy młode firmy technologiczne z największymi korporacjami.

The Heart wspiera korporacje we wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy poprzez programy tematyczne związane z obszarami FinTech, Omnichannel, HealthTech oraz RealEstate.

Więcej na stronie: theheart.tech

Partnerzy

The Heart Open Innovation Awards 2017 odbywa się dzięki współdziałaniu firm, które podobnie jak The Heart, rozumieją znaczenie współpracy i innowacyjności.

Naszymi partnerami są

Ghelamco
Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Przez 26 lat, jako inwestor, deweloper w i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m2 najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld EUR. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim.
ITmagination
Pomagamy naszym klientom rozwijać innowacje poprzez świadczenie profesjonalnych usług w zakresie rozwoju oprogramowania, analizy danych i outsourcingu. Firma ITMAGINATION została założona w 2008 roku przez ekspertów i entuzjastów IT, Daniela Araka, Dawida Łazińskiego i Łukasza Kielocha i jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się firm usługowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Naszym celem jest dostarczanie świetnych rozwiązań technologicznych w sposób przystępny dla każdego. Jesteśmy podekscytowani przyszłością, której zadaniem jest umacnianie lidera innowacji w każdym z nas.
MasterCard
Mastercard jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Obsługujemy najszybszą światową sieć przetwarzania płatności, łączącą konsumentów, instytucje finansowe, punkty handlowo-usługowe, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach. Produkty i rozwiązania Mastercard sprawiają, że czynności związane z zakupami, podróżami, prowadzeniem firmy czy zarządzaniem finansami są łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne.
ONET
ONET-RASP GROUP POLSKA. Od 2010 roku firma jest częścią międzynarodowej spółki medialnej Ringier Axel Springer Media AG, która działa również na Węgrzech, Słowacji i w Serbii. Portfolio wydawcy obejmuje Fakt, największą pod względem sprzedaży gazetę w Polsce, dwa dzienniki sportowe – ogólnopolski Przegląd Sportowy i regionalny Sport, a także tygodnik Newsweek Polska, miesięcznik biznesowy Forbes, czasopisma komputerowe (m.in. Komputer Świat) i motoryzacyjne (m.in. Auto Świat, Top Gear). Spółka posiada również ponad 20 serwisów internetowych, a wśród nich portale informacyjne, serwisy sportowe, lifestylowe, motoryzacyjne, komputerowe i e-commerce.

Partnerzy medialni

BusinessInsider Forbes Newsweek

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji konkursu prosimy o kontakt.
Kasia Kalinko
Kasia Kalinko
Project Manager
The Heart
[email protected]
Sara Sapieha
Sara Sapieha
Marketing & PR Manager
The Heart
[email protected]

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu o nagrodę The Heart Open Innovation Awards 2017 (dalej "Konkurs") jest D-RAFT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Kosiarzy 7B, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578015 (dalej "Organizator").

1.2 Misją konkursu (dalej: "Konkurs") jest promocja firm i przedsiębiorców, którzy aktywnie wykorzystują zewnętrzne źródła innowacji, budują partnerskie relacje i z sukcesami wdrażają najlepsze rozwiązania.

1.3 W Konkursie mogą brać:

  1. firmy spełniające wymogi konkursu, zgłoszone przez osobę reprezentującą firmę w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej dalej: Reprezentant)
  2. pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwo umyślne, które zostaną zgłoszone przez osoby fizyczne we właściwym terminie do udziału w Konkursie
dalej nazwanych "Uczestnikami".

1.4 W przypadku, gdy osoba zgłaszająca nie jest wyszczególniona w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej, zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora poprzez kontakt z danym Uczestnikiem, który będzie musiał wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie.

1.5 Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego celem jest wyłonienie i przyznanie nagród i wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie firm i przedsiębiorców, którzy do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu, znacząco wyróżniały się w jednej z 6 (słownie: sześciu) następujących kategorii:

  • Organizacja roku: biznes dla korporacji, która jest wzorem innowacyjności, gotowości na współpracę ze startupami, jako inwestor, partner lub klient młodych spółek technologicznych
  • Korporacyjny inwestor dla korporacji, która aktywnie inwestuje w młode spółki technologiczne.
  • Współpraca za współpracę pomiędzy korporacją a startupem, prowadząca do nowych doświadczeń klientów, rozszerzenia oferty lub wdrożenia innowacji technologicznych.
  • Lider dla korporacyjnego lidera, który osiągnął znakomite wyniki, wspierając działania na rzecz innowacji w swojej firmie.
  • Inicjatywa roku za działalność realizowaną przez korporacje w środowisku startupowym (np. Akcelerator, program, wydarzenie) , która daje wartość zarówno firmie, jak i ekosystemowi startupowemu.
  • Nagroda specjalna: Startups’ Choice. Nagroda przyznawana przez młode spółki technologiczne, które wyróżniają korporacje za otwartość na innowacje, partnerskim podejście do współpracy, fair play i szybkość podejmowania decyzji.

1.6 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: awards.theheart.tech (dalej „Portal"). Ogłoszenie będzie zawierało kompletny terminarz Konkursu, w szczególności termin dokonywania Zgłoszeń, wyłaniania Zwycięzców, składania reklamacji i ogłaszania wyników Konkursu. Konkurs rozpoczyna się z pierwszym dniem, w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń.

1.7 W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w formie statuetki (dalej: "Nagroda") podczas Gali Finałowej (dalej: "Gala").

1.8 Nadzór nad prawidłowym wyłonieniem nominowanych do Konkursu sprawuje Jury (dalej „Jury") powoływane do każdej edycji Konkursu przez Organizatora, w której skład wchodzi od 7 (słownie: siedmiu) do 15 (słownie: piętnastu) osób. Przewodniczącego Jury w każdej edycji Konkursu wskazuje Organizator. Organizator ma obowiązek skompletować Jury do ostatniego dnia zgłoszeń.

1.9 Zwycięzców koonkursu (dalej: "Zwycięzcy"), spośród nominowanych, wybiera Kapituła (dalej "Kapituła"). Na Kapitułę składają się zaproszeni przez Organizatora przedstawiciele korporacji, które aktywnie i prężnie działają w świecie startupów. W skład Kapituły wchodzi od 20 (słownie: dwudziestu) do 50 (słownie: pięćdziesięciu). Organizator ma obowiązek skompletować pełną Kapitułę do ostatniego dnia listopada.

1.10 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.

2. Zasady uczesnictwa

2.1 Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych firm i osób.

2.2 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (dalej: "Zgłoszenie") w terminie podanym w harmonogramie na Portalu.

2.3 Zgłoszenie musi zostać wypełniony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy potwierdzającą m.in. prawdziwość i rzetelności danych podanych w ankiecie internetowej, pozwolenie na przetwarzanie danych i upublicznienie ich określonej szczegółowo w dalszej części Zgłoszenie.

2.4 W przypadku, gdy osoba podpisująca Zgłoszenie nie jest wyszczególniona w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej Organizator ma prawo zgłosić się do zgłoszonej firmy i osoby w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w Konkursie.

2.5 Nadesłane Zgłoszenie przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi.

2.6 Zgłoszenia będą dostępne jedynie dla Organizatora, członków Jury i Kapituły. Do wiedzy publicznej zostaną podana wyłącznie lista finalistów oraz zwycięzców Konkursu.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez uczestników Konkursu.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji prawdziwości przedstawionych informacji ze strony uczestników Konkursu.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń przed podaniem ich do wiadomości Jury.

2.10 Zgłoszenia można składać od 2 października 2017 do 13 listopada 2017. Ostateczny termin zbierania kandydatur do nagrody może ulec zmianom.

2.11 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w ramach dwuetapowej procedury:
Etap I: Zweryfikowane zgłoszenia zostaną ocenione przez członków Jury, którzy wybiorą po 5 finalistów w każdej z kategorii według zasad opisanych dalej w Regulaminie.
Etap II: Zwycięzców każdej kategorii wybiera Akademia (lista członków Akademii w załączniku) na zasadach określonych w Regulaminie.

2.12 W kategorii "Nagroda specjalna: Startups’ Choice" nagrodę finalista, który otrzyma największą ilością głosów od Kapituły. W przypadku kiedy większa ilość podmiotów będzie miała równą ilość zgłoszeń zostaną przyznane nagrody ex aequo.

3. Zasady głosowania

3.1 W I Etapie głosowania każdy z członków Jury kierując się swoim własnym uznaniem przyzna każdemu z uczestników Konkursu na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym od 0 (słownie: zera) do 4 (słownie: czterech) punktów. W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Jury, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów od tego członka Jury.

3.2 Lista uczestników przygotowywana jest przez Organizatora i zawiera kartę oceny każdego Uczestnika, który został skutecznie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany.

3.3 Członkowie Jury otrzymują zweryfikowane Zgłoszenia drogą elektroniczną od Organizatora. Jury oddaje głosy poprzez wypełnienie karty do głosowania i przedstawienie Organizatorowi w określonym przez niego terminie.

3.4 Zatwierdzenie finalistów następuję podczas obrady Jury (dalej: "Obrady") w terminie i miejscu podanym przez Organizatora. Podczas spotkania musi być obecne co najmniej połowa członków Jury.

3.5 Do II Etapu głosowania awansuje 5 (słownie: pięciu) Uczestników w każdej kategorii, którzy po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury uzyskali największą liczbę punktów w swoich kategoriach oraz zostali zatwierdzeni podczas Obrad.

3.6 Jeżeli w którejkolwiek kategorii taką samą, największą liczbę punktów uzyska większa liczba Uczestników, Jury wybiera finalistów poprzez głosowanie w trakcie Obrad.

3.7 W II Etapie głosowania każdy z członków Kapituły kierując się swoim własnym uznaniem przyznaje 1 głos w każdej kategorii na podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu. W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Kapituły, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów.

3.8 Członkowie Kapituły nie mają prawa głosować na siebie lub firmy, które reprezentują.

3.9 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną Uczestnicy, na których swój głos odda największa liczba członków Kapituły w II Etapie głosowania.

3.10 W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników w danej kategorii, Jury przeprowadzi ponowne głosowanie w celu wyłonienia Zwycięzcy spośród Uczestników, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

3.11 Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną ogłoszone podczas Gali, która odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora.

3.12 Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Uczestników, którzy dostali się do II Etapu Konkursu oraz Zwycięzców Konkursu.

3.13 Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.

3.14 Wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygane będą wyłącznie przez Organizatora.

3.15 Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.

3.16 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Portalu.

3.17 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.18 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3.19 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

3.20 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3.21 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

3.22 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.23 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny na Portalu.

3.24 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

3.25 Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu.

3.26 Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

{{ $t('form.heading') }} {{ $t('form.types.' + form.type) }}